Fiókadataim
Kosár 0 Termék Termék (üres)
Kosár

Nincs termék

Még meg kell határozni Szállítás
0 Ft‎ Összesen

Fizetés

A termék sikeresen kosárba került
Mennyiség
Összesen
Jelenleg 0 termék található a kosárban. Jelenleg 1 termék található a kosárban.
Összes termék
Szállítás összesen  Még meg kell határozni
Összesen
Vásárlás folytatása Fizetés

Információ

Új termékek

Akciós ajánlatok

Lelkiségi irodalom 177 terméket találtam.

Mutat 1 - 177 / 177
 • 990 Ft‎ 495 Ft‎

  Alacsonyabb ár!
 • 2 500 Ft‎

  A Jézus-ima története és a hészükhazmus keleti kapcsolatainak kérdései

 • 3 400 Ft‎

  A kötet a szír kereszténység kevéssé ismert világába kalauzolja el az olvasót.

 • 300 Ft‎

  Matta el Meszkin, egyiptomi szerzetes tanácsai az imádsághoz

 • 2 600 Ft‎

  Matta el Meszkin (1919-2006) az egyiptomi Szent Makariosz kolostor lelkivezetője volt. Egy bizonyos ponton az Úr belső indíttatása és szerzetes testvérei ösztönzésére döntött úgy, hogy imaéletének tapasztalatait megossza azokkal, akik Krisztusban keresik létük értelmét.

 • 1 800 Ft‎

  Júlia Voznyeszenszkaja (1940-2015) nagy sikerű "keresztény kalandregények" szerzője. A halál utáni élet titkaival való közelebbi megismerkedését az írónő humoros, kalandos, mégis megrendítő és elgondolkoztató regény formájában tárja az olvasóközönség elé.

 • 1 500 Ft‎

  A ​múlt század második felében készült az orosz lelki irodalomnak ez a jellegzetes, népszerű alkotása. Szerzője ismeretlen. 

 • 990 Ft‎

  „Ennek a könyvecskének az a célja, hogy liturgiánk teljességét megmutassa mindazoknak, akik még nem ismerik eléggé: gyermekeknek, felnőtteknek, kezdőknek.” 

 • 1 950 Ft‎

  Norwichi Julianna írásait tizenhat látomás ihlette. 

 • 2 800 Ft‎

  Magyar és orosz nyelvű kiadvány. Bal oldalon az orosz, jobb oldalon az azonos magyar nyelvű szöveggel.

 • 2 300 Ft‎

  A legtöbb szülő könnyedén elmagyarázza gyermekeinek, hogyan kell öltözködni, vezetni, tanulni vagy például borotválkozni, de nehézséget jelent számukra, hogy elbeszélgessenek velük arról, miként kell igazán jól élni: az igazi szeretetről, hitről, lelki integritásról, értékekről, igazi gazdagodásról és sikerről.

 • 3 900 Ft‎

  Áthoszi Sziluán (1866-1938) a XX. századi ortodox keresztény lelkiség kiemelkedő alakja. Ebben a két részből álló könyvben a szent életű áthoszi „öreg” életrajzát és tanítását, valamint a tanítvány által összegyűjtött és kiadott vallomásait tartja kezében az olvasó.   

 • 860 Ft‎

  A Jézus-ima az imádkozásnak ősi formája, amelyet a korai Egyházban gyakoroltak és egy töretlen hagyomány őrzi napjainkig. A formája nagyon egyszerű. Néhány szó állandó ismétléséből áll: „Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön”, vagy „Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam”, vagy akár csak egyetlen szó, „Jézus”.

 • 3 700 Ft‎

  „Mit tegyek, hogy üdvözüljek?” (ApCsel 16,30) Ez az alapvető kérdés számtalan alkalommal és formában hangzott el azoktól, akik rájöttek arra, hogy életük célját nem találhatják meg a hétköznapi életben, és szorgosan kerestek-kutattak valakit, aki végre hiteles választ tud adni erre a lényegbevágó mondatra. A szerzetes atyák válaszait tartalmazza a...

 • 1 800 Ft‎

  A kötet a korábban magyarul megjelent A szent öregek könyvé-ből nyújt válogatást.

 • 2 400 Ft‎

  Dionísziosz Tácisz gyűjteménye, amelyet nem csupán szerzeteseknek, hanem világi hívőknek is szánt, tizennégy, közelmúltbeli görög lelkiatya mondásait, spirituális tanácsait tartalmazza. A gyűjtemény eleven folytatása a korakeresztény „atyák mondásai” műfajnak. A lelkiatyák életrajzából nemcsak életutuk rajzolódik ki, hanem életszentségük is.

 • 2 800 Ft‎

  Jelen kötet Áthoszi Porfíriosz atya gondolatait gyűjti egybe tematikus fejezetekben. Élettörténete korábban megjelent magyar fordításban, e kiadvány ennek a folytatása.

 • 2 600 Ft‎

  E könyv, amelyet már számos nyelvre lefordítottak, az Áthosz-hegyi József ortodox szerzetes atya lelki gyermekeihez írt leveleinek gyűjteményét tartalmazza.

 • 2 200 Ft‎

  A népszerű orosz pap, Kronstadti Szent János, a világban élve, családos emberként valósította meg az életszentséget, az "életet Krisztusban".

 • 1 120 Ft‎

  "Gondoljuk el lelkünket úgy, mint egyetlen gyémántból vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van..." Avilai Szent Teréz Szent Teréz így mutatja be fő művének, A belső várkastélynak vezérfonalát. Tapasztalata szerint a lelki út egy befelé, a lélek mélyébe vezető út, melynek gazdagsága alig ismert.

 • 2 200 Ft‎

  Martin Laird O.S.A. a Villanovai Egyetem (Pennsylvania, USA) teológiatanára, ágostonrendi szerzetes, útmutatást ad a csend megtapasztalásához, erőforrássá változtatásához. 

 • 1 800 Ft‎

  1993 húsvétján az Optyinai Remeteségben három szerzetest ölt meg egy sátánista ember. A három új vértanú életét megismerve képet kapunk a rendszerváltás után újjászerveződött kolostor életéről is. Döbbenetes, lebilincselő olvasmány egy közeli barát és sok szemtanú, ismerős visszaemlékezésével. 

 • 1 500 Ft‎

  A moldvai Sihastria kolostor híres lelkivezetője tanít bennünket az istenfélelemről, az elme megőrzéséről, az imádságról, az ima fokozatairól és a papi méltóságról.

 • 2 800 Ft‎

  Mustó Péter jezsuita atya lírai hangvételű írása.

 • 2 800 Ft‎

  Mustó Péter jezsuita atya lírai hangvételű írása.

 • 3 400 Ft‎

  Jálics Ferenc atya tanítása a szemlélődő ima gyakorlatáról.

 • 2 600 Ft‎

  Jálics Ferenc atya tanítása

 • 3 600 Ft‎

  Öröm, humor és nevetés a lelki életben

 • 2 800 Ft‎

  Szeretet, szerelem, feltámadás, örök élet

 • 3 200 Ft‎

  Nemes Ödön atya a lelkivezetésről.

 • 2 800 Ft‎

  A lelkivezetésről két jezsuita atya tolmácsolásában.

 • 2 800 Ft‎

  Szent Ignác lelki naplója

 • 3 400 Ft‎

  Faber Péter (1506-1546) Loyolai Szent Ignác első társa volt, egy szobában lakott a rendalapítóval abban az időszakban, amikor Párizsban végezték tanulmányaikat. Ő volt Szent Ignác első követője. Jézus Társaságában Faber Péter mindig engedelmességben élt, a kiengesztelődés, a béke embere volt.

 • 3 400 Ft‎

   Egy kortárs portré Szent Ignácról

 • 3 900 Ft‎

  Gyakorlati útmutatás a hétköznapi élethez

 • 2 900 Ft‎

  A Jezsuita Kiadó gondozásában 2016-ban megjelent életútinterjúban a 93 éves Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes, teológus beszél eseményekben és élményekben rendkívül gazdag életútjáról Kiss Péterrel, az Új Ember munkatársával.

 • 2 990 Ft‎ 2 800 Ft‎

  Endo Suszaku történelmi regénye valós alapokon nyugszik: a szerző életművének legelismertebb remekműve a portugál Cristóváo Ferreira atya történetét idézi fel, aki a keresztényellenes Tokugava-sógunátus alatt lett a jezsuita rend feje.

  Alacsonyabb ár!
 • 3 200 Ft‎

  Mustó Péter SJ gondolatai - 3.kötet

 • 1 300 Ft‎

  "Újraolvasva azokat a válaszokat, melyeket a sivatagi szerzetesek látogatóiknak, világiaknak vagy kezdő újoncoknak adtak, megdöbbenünk üzeneteik időszerűségén. Hiszen az emberi természet valódi szakértői voltak. A sivatagi atyákat végül is „nagyszerű terapeutáknak” nevezhetjük!” (Szerzők)

 • 1 900 Ft‎

  A szerző kármelita nővér, aki évekig volt novícia-mesternő, majd perjelnő. Míg nővéreit tanításaival a hiteles kármelita imaéletre formálta, saját személyes zarándokútját a hit mély sötétségében járta. De talán éppen ezek a megszenvedett tapasztalatok, a hűség nagy próbatételei adhatnak olvasóinak reményt, bizalmat a következő lépéshez Isten felé.

 • 1 900 Ft‎

  Amikor az imádságról beszélünk, szinte mindig olyasmire gondolunk, amit mi teszünk. Ennek alapján számos kérdés, probléma, zavarodottság, elbátortalanodás, illúzió merül fel. A szerző, aki nagy tapasztalattal rendelkezik az ima területén, mindenki számára közérthetően tárja fel, hogy mi valójában az imádság és miként kell gyakorolni. 3. kiadás

 • 1 950 Ft‎

  Avilai Szent Teréz Francisco de Osuna ferences barát Harmadik Lelki Ábécéskönyve segítségével lépett rá a belső ima útjára. 

 • 1 800 Ft‎

  Az élet és a halál művészete. Anselm Grün az élet és meghalás művészetét szeretné megismertetni velünk, s életünk azon központi kérdésére keresi a választ: „Mi jön a halál után?”

 • 3 999 Ft‎

  Ferenc pápa a 2013 márciusa és júliusa közötti időszakban elhangzott beszédei.

 • 2 990 Ft‎

  Ki is volt valójában Szent Ferenc? A tudósok mind a mai napig egy olyan puzzle-t kíséreltek meg kirakni, melyből egy meghatározó darab hiányzott. A kötet nyújtja ezt a hiányzó „darabot”, Szent Ferenc egy még ki nem adott életrajzát. Minden jel arra mutat, hogy ez az életrajz a második, melyet Assisi szentjéről valaha is írtak, kevesebb mint tíz évvel...

 • 3 499 Ft‎

  Horváth Gergely, a MR2-Petőfi Rádió egykori szerkesztője vall hitről, zenéről - személyes hangvételben.

 • 1 800 Ft‎

  Thomas Keating a bencés hagyományt követő trappista rend tagja, aki több mint hatvan éve elkötelezetten járja a lelki élet útját, számtalan lelkigyakorlatot vezetett a középpontba vezető ima összefüggésében, s fáradhatatlanul igyekszik előmozdítani a világvallások közötti egyetértést. 

 • 3 290 Ft‎

  Mindannyiunkkal előfordult már, hogy autónkkal zsákutcába fordultunk. Ilyenkor senki nem úgy reagál, hogy ahelyett, hogy tovább menne, inkább megvárja, amíg a környezete megváltozik. De mi a helyzet az egyházzal? Nem lehet, hogy eljött az ideje az irányváltásnak, a megfordulásnak – prédikáció helyett inkább a megtérésnek?

 • 3 290 Ft‎

  Aki jól akar megöregedni, annak időben kell hozzáfognia. Milyen érzés idős embernek lenni? A hetvennyolc éves Fidelis Ruppert apát finom érzékkel és bölcs élettapasztalattal mutatja meg, hogy az öregség nem feltétlenül azonos a hiánnyal. Éppen ellenkezőleg: aki időben felfedezi az öregség lényegét, az derűt és beteljesedést talál.

 • 1 100 Ft‎

  A könyv szerzője, Piet van Breemen tapasztalt lelkivezető, jezsuita atya saját élet- és hittapasztalatát osztja meg az olvasóval, a témára érzékenyen, el-eltöprengve saját hosszú életén is.

 • 2 500 Ft‎

  Nordic walking és szemlélődő ima

 • 3 200 Ft‎

  A világ jezsuita szemmel

 • 2 300 Ft‎

  A Gyermek Jézusról nevezett Marie-Eugene kármelita szerzetes szellemiségéről írt könyvet Bakos Rafael OCD. 

 • 2 900 Ft‎

  A hit erejével a Szovjetunió poklában

 • 3 500 Ft‎

  A kötet összeállításához mintegy negyven, egyházi és világi személyt, munkatársat, barátot, jó ismerőst kértek fel.

 • 1 990 Ft‎

  A Nagyböjtben való felkészülés alapirodalma.

 • 1 800 Ft‎

  A Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány a fatimai jelenések 100. évfordulójának alkalmából megjelentette Josip Lončar „Rózsafüzér” című kétkötetes művét.

 • 1 800 Ft‎

  A Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány a fatimai jelenések 100. évfordulójának alkalmából megjelenteti Josip Lončar „Rózsafüzér” című kétkötetes művét, külön kis könyvecskében. 

 • 1 600 Ft‎

  A nemzetközi hírű idegsebész legkisebb fia, a tízéves Marci 2014. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén egy váratlanul rátört epilepsziás rohamában belefulladt a család kerti medencéjének vizébe. Kötetében Csókay András a tragédia feldolgozásának folyamatáról vall.

 • 2 990 Ft‎

  Fausztina nővér naplója

 • 750 Ft‎

  Laminált kép Létrás Szent János tanítása alapján a bűnös szenvedélyekről és az azokkal való küzdelemről. 

 • 2 500 Ft‎

  Méret: 16 x 23 cm  222 oldal

 • 1 200 Ft‎

  Igaz történetek a görögországi Áthosz szerzetesállam szerzeteseinek, remetéinek életéből.

 • 1 500 Ft‎

  Laminált kép Létrás Szent János tanítása alapján a bűnös szenvedélyekről és az azokkal való küzdelemről. 

 • 2 500 Ft‎

  A Mark Golovkov jegorjevszki érsek szerkesztette kötet több szerző tollából származó szócikkek gyűjteménye, mely az Orosz Ortodox Egyház és a Radio Rossziji (Oroszország Rádiója) közös programjának keretében hangzott el, „Világ. Ember. Szó” címmel.

 • 2 300 Ft‎

  Az ortodox út közérthető bevezetés kíván lenni az egyházatyákon alapuló ortodox teológiába. 

 • 1 800 Ft‎

  Beszélgetés egy áthoszi remetével a Jézus-imáról

 • 980 Ft‎

  Bevezetés a Jézus-imába.

 • 1 180 Ft‎ 826 Ft‎

  Alacsonyabb ár!
 • 590 Ft‎

  A könyv rövid bevezetést nyújt az ortodox lelkiségbe. A szerzőnek nem célja, hogy átfogóan elemezze a témát. Sokkal inkább ízelítőt szándékozik adni az ortodox egyházi hagyomány területéről, „kis belépőt” oda.

 • 2 900 Ft‎

  Szerb orthodox imakönyv magyarul.

 • 390 Ft‎

  Magyar nyelvű orthodox akathiszt.

 • 490 Ft‎

  Magyar nyelvű orthodox akathiszt.

 • 390 Ft‎

  Magyar nyelvű orthodox akathiszt.

 • 390 Ft‎

  Magyar nyelvű orthodox akathiszt.

 • 5 680 Ft‎

  Vladimir Lossky (1903-1958) művét mélyen jellemzi az akkori ortodox teológia patrisztikus megújulása. 

 • 900 Ft‎

  Afanaszjev az orosz ortodox emigráció kiemelkedő teológusainak egyike volt. Az eucharisztikus egyháztan képviselőjeként hatással volt a II. Vatikáni Zsinatra, melyen megfigyelőként volt jelen.

 • 500 Ft‎

  Liturgikus tanulmány a keresztségről

 • 1 990 Ft‎

  Alexander Schmemann liturgikaprofesszor immáron ötödik, magyar nyelven megjelent műve. 

 • 1 850 Ft‎

  Alexander Schmemann a XX. századi ortodox teológiai gondolkodás egyik nagyformátumú egyénisége, eredeti alakja. Kötetének céljáról írja: "Jelen írással egyetlen célom az volt, hogy körvonalazzam a keresztény "világszemléletet", vagyis a világ és az ember életének keresztény megközelítését."

 • 1 200 Ft‎

  A szerző a több évtizedes lelkipásztori tapasztalatait is beleszőtte ebbe a könyvbe, mindamellett, hogy érthető, "emészthető" formában teszi közzé az érdeklődésre és megértésre számot tartó ismereteket.

 • 2 600 Ft‎

  Tanulmányok az ortodox kereszténység művészetéről 

 • 2 400 Ft‎

  Képzelt történet az antikrisztus idejéből. 

 • 690 Ft‎

  Az Egri Görögkatolikus Szervezőlelkészség "Venyige" című lapjának ismeretterjesztő különszáma. 2012-ben jelent meg.

 • 2 990 Ft‎

  Papp Miklós görögkatolikus pap írása.

 • 4 900 Ft‎ 3 900 Ft‎

  Papp Miklós görögkatolikus áldozópap, morálteológus, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető docense, a főiskolán működő Etikai Intézet és Családteológiai Intézet vezetője.

  Alacsonyabb ár!
 • 2 990 Ft‎

  A helyes életvezetéssel kapcsolatos szerteágazó tematikát felölelő előadásairól közismert szerző (aki egyetemi oktató és görögkatolikus pap) e könyvében a házasságban felmerülő kérdésekkel, problémákkal, konfliktusokkal foglalkozik. 

 • 1 500 Ft‎

  Cselényi István (sz.: 1943) görögkatolikus pap írása.

 • 1 200 Ft‎

  Cselényi István (sz.: 1943) görögkatolikus pap írása.

 • 1 990 Ft‎

  Gabriel Bunge (sz.: 1940) egykori bencés szerzetes, patrológus, teológus (ma áttért, orthodox szerzetes) írása a híres Rubljov-alkotásról, a Szentháromság-ikonról. Fordította: Pappné Orosz Klára, Orosz Beáta

 • 850 Ft‎

  Keleti rítusok bemutatása

 • 500 Ft‎

  A legfontosabb címszavakat tárgyalja a liturgikus kislexikon. Megmarad a görög katolikus egyház kebelében, az ortodox gyakorlatra csak minimálisan van figyelemmel. Sok kép is díszíti ezt a második kiadást Timkó Imre volt megyéspüspök illusztrációiból.

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus).   

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus).   

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 2 900 Ft‎

  Florenszkij tanulmánya

 • 2 500 Ft‎

  Florenszkij tanulmánya

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus).   

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus).   

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus).   

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus).   

 • 690 Ft‎

  Ivancsó István görögkatolikus pap, teológiatanár Ikon és liturgia-sorozata nagy segítséget jelent a liturgikus évet, annak ünnepeit buzgón követő híveknek. A füzetek felépítése általában a következő: bevezető gondolatok az ünnepről, az ünnep teológiai háttere (biblikus, dogmatikus), az ünnepi ikon felépítése (ikonográfia), függelék (liturgikus). 

 • 2 990 Ft‎

  Robert Taft felvázolja fel, hogyan alakult, virágzott ki mai pompájában a bizánci liturgia. Hans-Joachim Schulz lépésről lépésre bontja ki ennek a liturgiának gazdag jelképrendszerét, mely magába foglalja a templomépületet is.

 • 1 990 Ft‎

  Clément sorra veszi a szexualitás, a politika, a technika, a szerelem-szeretet és a művészet által felvetett problémákat. A szerző a szabadság titkából kiindulva vezet el néha meghökkentő megállapításával - a hiteles keresztény antropológiához.

 • 990 Ft‎

  A bizánci szertartás szerinti húsvéti időszak eseményei és ünnepei kifestő formájában. 5 éves kortól ajánlott, iskolai és egyházközségi hitoktatásban egyaránt.

 • 990 Ft‎

  A bizánci szertartás szerinti nagyböjti időszak eseményei és ünnepei kifestő formájában. 5 éves kortól ajánlott, iskolai és egyházközségi hitoktatásban egyaránt.

 • 990 Ft‎

  A bizánci szertartás szerinti nagyheti időszak eseményei és ünnepei kifestő formájában. 5 éves kortól ajánlott, iskolai és egyházközségi hitoktatásban egyaránt.

 • 2 000 Ft‎

  A könyv a keleti szertartású egyházunk teológiai, liturgikus és ikonográfiai hagyományainak összefoglalója, mely az 1984-ben megjelent könyv javított kiadása. Az előszót Kocsis Fülöp megyéspüspök írta. Fordította: dr. Baán István Kiadó: Görögkatolikus Szemle Kiadás éve: 2010 Terjedelem: 440 o.

 • 1 900 Ft‎

  Gregorios III. Lahhám, Antióchia és az egész Kelet, Alexandria és Jeruzsálem görög-melkita katolikus pátriárkája vall az iszlámról, a migrációról és a krisztushívők üldöztetéséről. A pátriárka 85 évesen, 2017. május 6-án nyújtotta be lemondását, melyet Ferenc pápa elfogadott.

 • 1 500 Ft‎

  Lakatos László (sz.: 1934) görögkatolikus pap összegyűjtött temetési beszédei.

 • 3 500 Ft‎

  Lakatos László (sz.: 1934) görögkatolikus pap fordításában megjelent szentek élete.

 • 790 Ft‎

  Kruppa Levente és Papp Miklós görögkatolikus papok jegyesoktatási anyaga

 • 3 200 Ft‎

  Nagymihályi Géza görögkatolikus pap, művészettörténész írása

 • 3 200 Ft‎

  Nagymihályi Géza görögkatolikus pap, művészettörténész írása

 • 1 500 Ft‎

  Alapvetés ikonfestőknek

 • 3 200 Ft‎

  Nagymihályi Géza görögkatolikus pap, művészettörténész munkája

 • 3 800 Ft‎

  Nagymihályi Géza görögkatolikus pap, művészettörténész munkája

 • 2 700 Ft‎

  Nagymihályi Géza görögkatolikus pap, művészettörténész munkája

 • 3 200 Ft‎

  Nagymihályi Géza görögkatolikus pap, művészettörténész munkája

 • 2 000 Ft‎

  Nagymihályi Géza görögkatolikus pap, művészettörténész munkája

 • 3 800 Ft‎

  Nagymihályi Géza görögkatolikus pap, művészettörténész munkája

 • 3 500 Ft‎

  Nagymihályi Géza görögkatolikus pap, művészettörténész munkája

 • 3 800 Ft‎

  Nagymihályi Géza görögkatolikus pap, művészettörténész munkája

 • 3 000 Ft‎

  Forrásmű. A Collectanea Athanasiana sorozat II. Textus/Fontes alsorozatának 14/1 köteteként jelent meg a Palamasz Szent Gergely: A szent hészükhaszták védelmében című kötet, melyet fordított és jegyzetekkel ellátott: Baán István.

 • 1 990 Ft‎

  Bevezetés az Ortodox Egyház teológiájába és lelkiségébe.

 • 1 250 Ft‎

  Ioanichie Balan moldvai archimandrita atya második könyvében két hosszabb interjú található a romániai Sihăstria-monostorban elhunyt nagy hírű ortodox lelki atyákkal, Paisie Olaru (1897-1990) nagyfogadalmú szerzetespappal, illetve egy eredetileg tíz beszélgetésből álló interjúsorozat rövidített változata Cleopa Ilie (1912-1998) archimandrita atyával.  

 • 2 200 Ft‎

  A szívbéli imádság könyve. Szerk.: Mathias Dietz

 • 2 200 Ft‎ 1 980 Ft‎

  Imaélet a monostorban és azon kívül

  Alacsonyabb ár!
 • 1 500 Ft‎

  Cassianus monasztikus tapasztalatait és saját lelki tanítását a De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis (A keleti szerzetesek szabályai) című művének 12 könyvében foglalta össze. A mű Castor apti püspök által alapított új monostor számára készült.

 • 1 500 Ft‎

  A Conlationes Patrum (Az egyiptomi szerzetesek tanítása) 24 könyvét Szent Honoratusnak, a Lérins-i monostor alapítójának szánta Cassianus. Ismeretes Regulája is, mely a keleti szerzetesség szigorát próbálta alkalmazni Nyugaton.

 • 1 500 Ft‎

  ​Cassianus a 24 könyvben az egyiptomi híresebb szerzetesatyáknál tett látogatását, beszélgetéseit rögzíti. Téma: a szerzetesélet problémái: a szerzetesség célja, a discretio, a bűnök feltárása, a három lemondás, imádság, tisztaság stb. Könyve alapművé vált a szerzetesirodalomban, Szent Benedek atyánk regulájának utolsó fejezetében „ajánlott olvasmányként”...

 • 2 400 Ft‎

  Utak az egyház új értelmezéséhez

 • 4 480 Ft‎ 4 000 Ft‎

  Alexander ​Schmemann (1921-1983) amerikai liturgikaprofesszor, a keleti liturgikus és eucharisztikus újjászületés vezéregyénisége. Művei szemléletformálóak; a modernkori, nyugaton megélt keleti kereszténység (ortodoxia) meghatározó teológusa. Sokaknak (pl. Szolzsenyicinnek és családjának) volt lelkiatyja, tanítója és barátja, nemcsak Amerikában, hanem az...

  Alacsonyabb ár!
 • 1 990 Ft‎ 1 592 Ft‎

  Új ​"műfajt" vehet kezébe a Gyökössy Endre nevét eddig elsősorban pasztorálpszichológiai munkái alapján ismerő olvasóközönség: a közismert szerzőnek a János-evangéliumhoz fűzött, élőszóban, saját gyülekezete körében elhangzott kommentárjait tesszük közkinccsé. 

  Alacsonyabb ár!
 • 3 500 Ft‎

  Csodák a katolikus egyházban

 • 2 900 Ft‎

  Vajon csupán a látható világ létezik-e, vagy valami más is megbújik mögötte? A szerző szerint a természeti és a természetfölötti ugyanannak a valóságnak két különböző megnyilvánulása.

 • 2 450 Ft‎

  Ebben a könyvében Richard Rohr az emberi élet egyik legmélyebb misztériumába avatja be az olvasót: éppen életünk első felének szinte szükségszerűen lejátszódó bukásai és csalódásai válhatnak az alapjává annak a bölcsességen alapuló, mély életörömnek, amelyet az élet második fele tartogat számunkra.

 • 1 720 Ft‎

  Előbb vagy utóbb mindenkit elér a szenvedés. Többféle formában jelentkezhet:létezik fizikai, pszichikai, lelki vagy társadalmi szenvedés. Mindegyik képes kifordítani az embert önmagából. A megpróbáltatások közt vergődő ember már azt sem tudja, hogy kicsoda és miért él egyáltalán. Az alapvető igazságok kétségessé válnak.

 • 2 100 Ft‎

  Ez a könyv egy arcképcsarnok. Két neves belga egzegéta, az Ó- és Újszövetség tudós tanítói huszonkét bibliai nő portréját rajzolták meg a Szentírás alapján. 

 • 2 900 Ft‎

  A Colosseumban számtalan keresztényt végeztek ki hitéért: vadállatok marcangolták szét őket a vérszomjas nézők kegyetlen szórakoztatására. A római hívők nagypénteken itt emlékeznek Jézus szenvedésére és kereszthalálára: végigjárják a keresztutat a pápával együtt. Neves szerzők keresztúti elmélkedéseit olvashatjuk ebben a gyűjteményes kötetben.

 • 1 800 Ft‎ 1 400 Ft‎

  Alacsonyabb ár!
 • 5 500 Ft‎

  Aprisko műve az eddigi legteljesebb orosz filozófiatörténeti munka. 

 • 790 Ft‎

  A búcsúbajárók egyik kedvenc énekeskönyve Mátraverebély Szentkútról. 

 • 3 860 Ft‎ 3 281 Ft‎

  "(...) ennyire részletes, a mai kor emberének a nyelvén megfogalmazott és összefüggéseibe ágyazott leírást még nem olvashattunk. Modern Filokáliának is hívhatnánk ezt a művet, amely nemcsak a szűk imaleírásra korlátozódik, hanem alaposan megvilágítja azt a lelkiségi hátteret is, amelyben megszületett, és amelyben igazán él a Jézus-ima." (Kiss Attila)

  Alacsonyabb ár!
 • 780 Ft‎

  Georgiosz (György) Kapszanisz archimandrita, az áthosz-hegyi Grigorioat monostor igumenje (1974-2014) írása. Az archimandrita ismert teológus és egyházi ember volt; a tudományos pályáról lemondva lett szerzetes, és komoly szerepe volt az áthoszi szerzetesi élet XX. századi megújításában. 1999-ben jelent meg ez a műve, az „Ekkleziológia és pasztoráció”...

 • 2 700 Ft‎

  Milyen lehetett Jézussal találkozni földi életében? Milyen volt személyisége? Erre a kérdésre keresi a választ jelen könyvében Henri Morice kanonok, a bölcsészettudomány doktora. 

 • 2 200 Ft‎

  Eucharisztikus elmélkedések. Henri Morice (1873–1965) a franciaországi vannes-i egyházmegye papja volt, kanonok, a bölcsészettudományok doktora. Könyvében az Eucharisztiában jelen lévő szeretet-Istent hirdeti, aki „nem a távolban lakik, nem valamiféle elérhetetlen magasságban. Benne élünk.”

 • 1 790 Ft‎

  A Magyar Kurír Új Ember Kiadványok sorozatában, készülve a 2020-ban Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, magyar nyelven kiadta Boldog VI. Pál pápa „Eucharisztia” című könyvét. A kiadványhoz Erdő Péter bíboros, prímás írt ajánlást.

 • 1 200 Ft‎

  A neves domonkos teológus a szentmisét közelebb hozza azokhoz, akik rendszeresen járnak templomba, de azokhoz is, akik inkább távol maradnak tőle, mert unalmasnak és értelmetlennek tartják. 

Mutat 1 - 177 / 177