Fiókadataim
Kosár 0 Termék Termék (üres)
Kosár

Nincs termék

Még meg kell határozni Szállítás
0 Ft‎ Összesen

Fizetés

A termék sikeresen kosárba került
Mennyiség
Összesen
Jelenleg 0 termék található a kosárban. Jelenleg 1 termék található a kosárban.
Összes termék
Szállítás összesen  Még meg kell határozni
Összesen
Vásárlás folytatása Fizetés

Információ

Új termékek

Akciós ajánlatok

Lelkiségi irodalom 158 terméket találtam.

oldalanként
Mutat 1 - 100 / 158
 • 2 500 Ft‎

  A Jézus-ima története és a hészükhazmus keleti kapcsolatainak kérdései

 • 3 400 Ft‎

  A kötet a szír kereszténység kevéssé ismert világába kalauzolja el az olvasót.

 • 300 Ft‎

  Matta el Meszkin, egyiptomi szerzetes tanácsai az imádsághoz

 • 2 600 Ft‎

  Matta el Meszkin (1919-2006) az egyiptomi Szent Makariosz kolostor lelkivezetője volt. Egy bizonyos ponton az Úr belső indíttatása és szerzetes testvérei ösztönzésére döntött úgy, hogy imaéletének tapasztalatait megossza azokkal, akik Krisztusban keresik létük értelmét.

 • 1 800 Ft‎

  Júlia Voznyeszenszkaja (1940-2015) nagy sikerű "keresztény kalandregények" szerzője. A halál utáni élet titkaival való közelebbi megismerkedését az írónő humoros, kalandos, mégis megrendítő és elgondolkoztató regény formájában tárja az olvasóközönség elé.

 • 1 500 Ft‎

  A ​múlt század második felében készült az orosz lelki irodalomnak ez a jellegzetes, népszerű alkotása. Szerzője ismeretlen. 

 • 990 Ft‎

  „Ennek a könyvecskének az a célja, hogy liturgiánk teljességét megmutassa mindazoknak, akik még nem ismerik eléggé: gyermekeknek, felnőtteknek, kezdőknek.” 

 • 1 950 Ft‎

  Norwichi Julianna írásait tizenhat látomás ihlette. 

 • 2 800 Ft‎

  Magyar és orosz nyelvű kiadvány. Bal oldalon az orosz, jobb oldalon az azonos magyar nyelvű szöveggel.

 • 2 300 Ft‎

  A legtöbb szülő könnyedén elmagyarázza gyermekeinek, hogyan kell öltözködni, vezetni, tanulni vagy például borotválkozni, de nehézséget jelent számukra, hogy elbeszélgessenek velük arról, miként kell igazán jól élni: az igazi szeretetről, hitről, lelki integritásról, értékekről, igazi gazdagodásról és sikerről.

 • 3 900 Ft‎

  Áthoszi Sziluán (1866-1938) a XX. századi ortodox keresztény lelkiség kiemelkedő alakja. Ebben a két részből álló könyvben a szent életű áthoszi „öreg” életrajzát és tanítását, valamint a tanítvány által összegyűjtött és kiadott vallomásait tartja kezében az olvasó.   

 • 860 Ft‎

  A Jézus-ima az imádkozásnak ősi formája, amelyet a korai Egyházban gyakoroltak és egy töretlen hagyomány őrzi napjainkig. A formája nagyon egyszerű. Néhány szó állandó ismétléséből áll: „Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön”, vagy „Uram, Jézus Krisztus, könyörülj rajtam”, vagy akár csak egyetlen szó, „Jézus”.

 • 3 700 Ft‎

  „Mit tegyek, hogy üdvözüljek?” (ApCsel 16,30) Ez az alapvető kérdés számtalan alkalommal és formában hangzott el azoktól, akik rájöttek arra, hogy életük célját nem találhatják meg a hétköznapi életben, és szorgosan kerestek-kutattak valakit, aki végre hiteles választ tud adni erre a lényegbevágó mondatra. A szerzetes atyák válaszait tartalmazza a...

 • 1 800 Ft‎

  A kötet a korábban magyarul megjelent A szent öregek könyvé-ből nyújt válogatást.

 • 2 400 Ft‎

  Dionísziosz Tácisz gyűjteménye, amelyet nem csupán szerzeteseknek, hanem világi hívőknek is szánt, tizennégy, közelmúltbeli görög lelkiatya mondásait, spirituális tanácsait tartalmazza. A gyűjtemény eleven folytatása a korakeresztény „atyák mondásai” műfajnak. A lelkiatyák életrajzából nemcsak életutuk rajzolódik ki, hanem életszentségük is.

 • 2 800 Ft‎

  Jelen kötet Áthoszi Porfíriosz atya gondolatait gyűjti egybe tematikus fejezetekben. Élettörténete korábban megjelent magyar fordításban, e kiadvány ennek a folytatása.

 • 2 600 Ft‎

  E könyv, amelyet már számos nyelvre lefordítottak, az Áthosz-hegyi József ortodox szerzetes atya lelki gyermekeihez írt leveleinek gyűjteményét tartalmazza.

 • 2 200 Ft‎

  A népszerű orosz pap, Kronstadti Szent János, a világban élve, családos emberként valósította meg az életszentséget, az "életet Krisztusban".

 • 1 120 Ft‎

  "Gondoljuk el lelkünket úgy, mint egyetlen gyémántból vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van..." Avilai Szent Teréz Szent Teréz így mutatja be fő művének, A belső várkastélynak vezérfonalát. Tapasztalata szerint a lelki út egy befelé, a lélek mélyébe vezető út, melynek gazdagsága alig ismert.

 • 2 200 Ft‎

  Martin Laird O.S.A. a Villanovai Egyetem (Pennsylvania, USA) teológiatanára, ágostonrendi szerzetes, útmutatást ad a csend megtapasztalásához, erőforrássá változtatásához. 

 • 1 800 Ft‎

  1993 húsvétján az Optyinai Remeteségben három szerzetest ölt meg egy sátánista ember. A három új vértanú életét megismerve képet kapunk a rendszerváltás után újjászerveződött kolostor életéről is. Döbbenetes, lebilincselő olvasmány egy közeli barát és sok szemtanú, ismerős visszaemlékezésével. 

 • 1 500 Ft‎

  A moldvai Sihastria kolostor híres lelkivezetője tanít bennünket az istenfélelemről, az elme megőrzéséről, az imádságról, az ima fokozatairól és a papi méltóságról.

 • 2 800 Ft‎

  Mustó Péter jezsuita atya lírai hangvételű írása.

 • 2 800 Ft‎

  Mustó Péter jezsuita atya lírai hangvételű írása.

 • 3 400 Ft‎

  Jálics Ferenc atya tanítása a szemlélődő ima gyakorlatáról.

 • 2 600 Ft‎

  Jálics Ferenc atya tanítása

 • 3 600 Ft‎

  Öröm, humor és nevetés a lelki életben

 • 2 800 Ft‎

  Szeretet, szerelem, feltámadás, örök élet

 • 3 200 Ft‎

  Nemes Ödön atya a lelkivezetésről.

 • 2 800 Ft‎

  A lelkivezetésről két jezsuita atya tolmácsolásában.

 • 2 800 Ft‎

  Szent Ignác lelki naplója

 • 3 400 Ft‎

  Faber Péter (1506-1546) Loyolai Szent Ignác első társa volt, egy szobában lakott a rendalapítóval abban az időszakban, amikor Párizsban végezték tanulmányaikat. Ő volt Szent Ignác első követője. Jézus Társaságában Faber Péter mindig engedelmességben élt, a kiengesztelődés, a béke embere volt.

 • 3 400 Ft‎

   Egy kortárs portré Szent Ignácról

 • 3 900 Ft‎

  Gyakorlati útmutatás a hétköznapi élethez

 • 2 900 Ft‎

  A Jezsuita Kiadó gondozásában 2016-ban megjelent életútinterjúban a 93 éves Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes, teológus beszél eseményekben és élményekben rendkívül gazdag életútjáról Kiss Péterrel, az Új Ember munkatársával.

 • 2 790 Ft‎

  Endo Suszaku történelmi regénye valós alapokon nyugszik: a szerző életművének legelismertebb remekműve a portugál Cristóváo Ferreira atya történetét idézi fel, aki a keresztényellenes Tokugava-sógunátus alatt lett a jezsuita rend feje.

 • 3 200 Ft‎

  Mustó Péter SJ gondolatai - 3.kötet

 • 1 300 Ft‎

  "Újraolvasva azokat a válaszokat, melyeket a sivatagi szerzetesek látogatóiknak, világiaknak vagy kezdő újoncoknak adtak, megdöbbenünk üzeneteik időszerűségén. Hiszen az emberi természet valódi szakértői voltak. A sivatagi atyákat végül is „nagyszerű terapeutáknak” nevezhetjük!” (Szerzők)

 • 1 900 Ft‎

  A szerző kármelita nővér, aki évekig volt novícia-mesternő, majd perjelnő. Míg nővéreit tanításaival a hiteles kármelita imaéletre formálta, saját személyes zarándokútját a hit mély sötétségében járta. De talán éppen ezek a megszenvedett tapasztalatok, a hűség nagy próbatételei adhatnak olvasóinak reményt, bizalmat a következő lépéshez Isten felé.

 • 1 900 Ft‎

  Amikor az imádságról beszélünk, szinte mindig olyasmire gondolunk, amit mi teszünk. Ennek alapján számos kérdés, probléma, zavarodottság, elbátortalanodás, illúzió merül fel. A szerző, aki nagy tapasztalattal rendelkezik az ima területén, mindenki számára közérthetően tárja fel, hogy mi valójában az imádság és miként kell gyakorolni. 3. kiadás

 • 1 950 Ft‎

  Avilai Szent Teréz Francisco de Osuna ferences barát Harmadik Lelki Ábécéskönyve segítségével lépett rá a belső ima útjára. 

 • 1 800 Ft‎

  Az élet és a halál művészete. Anselm Grün az élet és meghalás művészetét szeretné megismertetni velünk, s életünk azon központi kérdésére keresi a választ: „Mi jön a halál után?”

 • 3 999 Ft‎

  Ferenc pápa a 2013 márciusa és júliusa közötti időszakban elhangzott beszédei.

 • 2 990 Ft‎

  Ki is volt valójában Szent Ferenc? A tudósok mind a mai napig egy olyan puzzle-t kíséreltek meg kirakni, melyből egy meghatározó darab hiányzott. A kötet nyújtja ezt a hiányzó „darabot”, Szent Ferenc egy még ki nem adott életrajzát. Minden jel arra mutat, hogy ez az életrajz a második, melyet Assisi szentjéről valaha is írtak, kevesebb mint tíz évvel...

 • 3 499 Ft‎

  Horváth Gergely, a MR2-Petőfi Rádió egykori szerkesztője vall hitről, zenéről - személyes hangvételben.

 • 1 800 Ft‎

  Thomas Keating a bencés hagyományt követő trappista rend tagja, aki több mint hatvan éve elkötelezetten járja a lelki élet útját, számtalan lelkigyakorlatot vezetett a középpontba vezető ima összefüggésében, s fáradhatatlanul igyekszik előmozdítani a világvallások közötti egyetértést. 

 • 3 290 Ft‎

  Mindannyiunkkal előfordult már, hogy autónkkal zsákutcába fordultunk. Ilyenkor senki nem úgy reagál, hogy ahelyett, hogy tovább menne, inkább megvárja, amíg a környezete megváltozik. De mi a helyzet az egyházzal? Nem lehet, hogy eljött az ideje az irányváltásnak, a megfordulásnak – prédikáció helyett inkább a megtérésnek?

 • 3 290 Ft‎

  Aki jól akar megöregedni, annak időben kell hozzáfognia. Milyen érzés idős embernek lenni? A hetvennyolc éves Fidelis Ruppert apát finom érzékkel és bölcs élettapasztalattal mutatja meg, hogy az öregség nem feltétlenül azonos a hiánnyal. Éppen ellenkezőleg: aki időben felfedezi az öregség lényegét, az derűt és beteljesedést talál.

 • 1 100 Ft‎

  A könyv szerzője, Piet van Breemen tapasztalt lelkivezető, jezsuita atya saját élet- és hittapasztalatát osztja meg az olvasóval, a témára érzékenyen, el-eltöprengve saját hosszú életén is.

 • 2 500 Ft‎

  Nordic walking és szemlélődő ima

 • 3 200 Ft‎

  A világ jezsuita szemmel

 • 2 300 Ft‎

  A Gyermek Jézusról nevezett Marie-Eugene kármelita szerzetes szellemiségéről írt könyvet Bakos Rafael OCD. 

 • 2 900 Ft‎

  A hit erejével a Szovjetunió poklában

 • 3 500 Ft‎

  A kötet összeállításához mintegy negyven, egyházi és világi személyt, munkatársat, barátot, jó ismerőst kértek fel.

 • 1 990 Ft‎

  A Nagyböjtben való felkészülés alapirodalma.

 • 1 800 Ft‎

  A Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány a fatimai jelenések 100. évfordulójának alkalmából megjelentette Josip Lončar „Rózsafüzér” című kétkötetes művét.

 • 1 800 Ft‎

  A Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány a fatimai jelenések 100. évfordulójának alkalmából megjelenteti Josip Lončar „Rózsafüzér” című kétkötetes művét, külön kis könyvecskében. 

 • 1 600 Ft‎

  A nemzetközi hírű idegsebész legkisebb fia, a tízéves Marci 2014. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén egy váratlanul rátört epilepsziás rohamában belefulladt a család kerti medencéjének vizébe. Kötetében Csókay András a tragédia feldolgozásának folyamatáról vall.

 • 2 990 Ft‎

  Fausztina nővér naplója

 • 750 Ft‎

  Laminált kép Létrás Szent János tanítása alapján a bűnös szenvedélyekről és az azokkal való küzdelemről. 

 • 2 500 Ft‎

  Méret: 16 x 23 cm  222 oldal

 • 1 200 Ft‎

  Igaz történetek a görögországi Áthosz szerzetesállam szerzeteseinek, remetéinek életéből.

 • 1 500 Ft‎

  Laminált kép Létrás Szent János tanítása alapján a bűnös szenvedélyekről és az azokkal való küzdelemről. 

 • 2 500 Ft‎

  A Mark Golovkov jegorjevszki érsek szerkesztette kötet több szerző tollából származó szócikkek gyűjteménye, mely az Orosz Ortodox Egyház és a Radio Rossziji (Oroszország Rádiója) közös programjának keretében hangzott el, „Világ. Ember. Szó” címmel.

 • 2 300 Ft‎

  Az ortodox út közérthető bevezetés kíván lenni az egyházatyákon alapuló ortodox teológiába. 

 • 1 800 Ft‎

  Beszélgetés egy áthoszi remetével a Jézus-imáról

 • 980 Ft‎

  Bevezetés a Jézus-imába.

 • 1 180 Ft‎ 826 Ft‎

  Alacsonyabb ár!
 • 590 Ft‎

  A könyv rövid bevezetést nyújt az ortodox lelkiségbe. A szerzőnek nem célja, hogy átfogóan elemezze a témát. Sokkal inkább ízelítőt szándékozik adni az ortodox egyházi hagyomány területéről, „kis belépőt” oda.

 • 2 900 Ft‎

  Szerb orthodox imakönyv magyarul.

 • 390 Ft‎

  Magyar nyelvű orthodox akathiszt.

 • 390 Ft‎

  Magyar nyelvű orthodox akathiszt.

 • 390 Ft‎

  Magyar nyelvű orthodox akathiszt.

 • 390 Ft‎

  Magyar nyelvű orthodox akathiszt.

 • 5 680 Ft‎

  Vladimir Lossky (1903-1958) művét mélyen jellemzi az akkori ortodox teológia patrisztikus megújulása. 

 • 900 Ft‎

  Afanaszjev az orosz ortodox emigráció kiemelkedő teológusainak egyike volt. Az eucharisztikus egyháztan képviselőjeként hatással volt a II. Vatikáni Zsinatra, melyen megfigyelőként volt jelen.

 • 500 Ft‎

  Liturgikus tanulmány a keresztségről

 • 1 990 Ft‎

  Alexander Schmemann liturgikaprofesszor immáron ötödik, magyar nyelven megjelent műve. 

 • 1 850 Ft‎

  Alexander Schmemann a XX. századi ortodox teológiai gondolkodás egyik nagyformátumú egyénisége, eredeti alakja. Kötetének céljáról írja: "Jelen írással egyetlen célom az volt, hogy körvonalazzam a keresztény "világszemléletet", vagyis a világ és az ember életének keresztény megközelítését."

 • 1 200 Ft‎

  A szerző a több évtizedes lelkipásztori tapasztalatait is beleszőtte ebbe a könyvbe, mindamellett, hogy érthető, "emészthető" formában teszi közzé az érdeklődésre és megértésre számot tartó ismereteket.

 • 2 600 Ft‎

  Tanulmányok az ortodox kereszténység művészetéről 

 • 1 500 Ft‎

  A könyvben foglalt esszék és tanulmányok három nagy téma köré csoportosíthatók: a korai monasztikus lelkiség, Áthosz szent hegyének története és az ortodox egyházi élet egy-egy aspektusát tárgyalják. 

 • 2 400 Ft‎

  Képzelt történet az antikrisztus idejéből. 

 • 690 Ft‎

  Az Egri Görögkatolikus Szervezőlelkészség "Venyige" című lapjának ismeretterjesztő különszáma. 2012-ben jelent meg.

 • 2 990 Ft‎

  Papp Miklós görögkatolikus pap írása.

 • 4 900 Ft‎

  Papp Miklós görögkatolikus áldozópap, morálteológus, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető docense, a főiskolán működő Etikai Intézet és Családteológiai Intézet vezetője.

 • 2 990 Ft‎

  A helyes életvezetéssel kapcsolatos szerteágazó tematikát felölelő előadásairól közismert szerző (aki egyetemi oktató és görögkatolikus pap) e könyvében a házasságban felmerülő kérdésekkel, problémákkal, konfliktusokkal foglalkozik. 

 • 1 500 Ft‎

  Cselényi István (sz.: 1943) görögkatolikus pap írása.

 • 1 200 Ft‎

  Cselényi István (sz.: 1943) görögkatolikus pap írása.

 • 1 990 Ft‎ 995 Ft‎

  Gabriel Bunge (sz.: 1940) egykori bencés szerzetes, patrológus, teológus (ma áttért, orthodox szerzetes) írása a híres Rubljov-alkotásról, a Szentháromság-ikonról. Fordította: Pappné Orosz Klára, Orosz Beáta

  Alacsonyabb ár!
 • 2 990 Ft‎

  Kocsis Fülöp katekézisei

 • 850 Ft‎

  Keleti rítusok bemutatása

 • 500 Ft‎

  A legfontosabb címszavakat tárgyalja a liturgikus kislexikon. Megmarad a görög katolikus egyház kebelében, az ortodox gyakorlatra csak minimálisan van figyelemmel. Sok kép is díszíti ezt a második kiadást Timkó Imre volt megyéspüspök illusztrációiból.

Mutat 1 - 100 / 158